Niciun sau nici un?

Exemplele redate aici sunt preluate din fișierul Ce este nou în DOOM, aflat pe site-ul Academiei Române. (Documentul este disponibil doar într-un format patentat, formatul Microsoft Word, dar acest lucru este independent de voința noastră).

Corect Greșit Comentarii
N-are niciun chef să facă ce i se cere. N-are nici un chef să facă ce i se cere. Niciun este adjectiv pronominal negativ, care, conform DOOM2, se scrie într-un singur cuvânt.
Nu e nici naiv și nici un om neștiutor. Nu e nici naiv și niciun om neștiutor. Nici este adverb, iar un articol.
Mă confundați, eu nu am nici un frate, nici mai mulți. Mă confundați, eu nu am niciun frate, nici mai mulți. Nici este conjuncție, iar un numeral.
N-a venit niciunul. N-a venit nici unul. Niciunul este pronume negativ, scris într-un cuvânt, conform DOOM2.
Nu-mi place nici unul, nici celălalt. Nu-mi place niciunul, nici celălalt. Nici este conjuncție, iar unul este pronume nehotărât.
N-are nici (măcar) un prieten. Posibilitatea intercalării adverbului măcar între nici și un este un test util pentru a scrie separat cele două cuvinte.

Alte articole lingvistice

Calcuri greșite
Despre majoritate
Din și dintre
Flexionarea cuvintelor compuse
Forme de plural greșite
Forme greșite ale cuvintelor
Ghid de exprimare corectă

Alexandru Graur

Mi-ar *place

Dan Alexe

Despre legăturile românei cu albaneza

Dezbateri

Alf Lombard - Despre folosirea literelor î și â

DOOM2

0. Principalele norme ortografice
1.1. Literele
1.2. Semnele ortografice
2. Reguli de scriere și de pronunțare literară
3. Scrierea cu literă mică sau mare
4.1. Scrierea derivatelor, prefixelor și sufixelor
4.2. Scrierea cuvintelor compuse
4.3. Scrierea locuțiunilor
4.4. Scrierea grupurilor de cuvinte
5.1. Despărțirea grupurilor de cuvinte și a abrevierilor
5.2. Despărțirea în interiorul cuvintelor
6. Câteva norme morfologice

Încercări de îndreptare

Cuvinte fără explicaţii
Numere şi genuri

Mioara Avram

0. Prefață
I. e sau ea?
II. ă sau e?
III. ă sau î?
IX. i sau î?
VI. h sau c(h) sau k(h)?
VII. Cu sau fără h?
VIII. i sau ii (și ii sau iii)?
X. ia sau iea, iia?
XI. Cu sau fără i final?
XII. î sau â?

Punctuație

Apostroful
Blancul
Punctul
Semnul întrebării